Ko se odločamo postati podjetnik, se moramo odločiti tudi za obliko poslovanja. Med najpogostejšimi oblikami sta tako s. p. in d. o. o. Obliki se med seboj seveda razlikujeta, posledično pa je tudi računovodstvo za s. p. drugačno od tistega za d. o. o.  V nadaljevanju se bomo posvetili predvsem obliki s. p.

 Kdo je samostojni podjetnik oziroma s. p.?

Samostojni podjetnik oziroma fizična oseba z dejavnostjo je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja gospodarsko dejavnost s pridobitvenim namenom. V ta sklop oseb se tako uvrščajo tudi odvetniki, notarji, zdravniki in še kdo. Taka oseba je lahko zavarovana za polni delovni čas, lahko pa se odloči tudi za to, da opravlja dejavnost kot nek postranski poklic. Za obdavčitev njegovega dela se uporablja Zakon o dohodnini.

Podjetnik ne more sklepati pogodb sam s seboj kot fizična oseba. To v praksi pomeni, da na primer ne more podpisovati pogodb med sabo in svojim podjetjem. Prelivanje denarnih sredstev med podjetjem ter gospodinjstvom pa je prosto.

Tudi samostojni podjetnik potrebuje računovodstvo

Tudi tak podjetnik, kot smo ga označili, potrebuje računovodstvo, in sicer računovodstvo za s. p. Servisi te vrste opravljajo celostne računovodske storitve malim in večjim samostojnim podjetnikom, in sicer po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Podjetnikom se s tem omogoči, da lahko redno spremlja rezultate svojega poslovanja. S tem pa prav tako lahko izpolnjuje vse svoje obveznosti do državnih inštitucij. Omogoča mu prav tako spremljanje poslovnih partnerjev in njihove bonitetne ocene. Tako posledično zmanjšuje tudi riziko pri sklepanju poslov.

Računovodstvo za s. p. pa na željo podjetnika opravi tudi samo posamezno storitev. To na primer pomeni izračun plače, obračun prispevkov za samozaposlene in še kaj.

Preden se torej odločimo postati podjetnik, se moramo pozanimati, v kakšno obliko podjetništva se spuščamo in kaj to za nas pomeni v praksi. Če se bomo na primer odločili za s. p., potem se moramo zavedati, da bo računovodstvo pri nas imelo nekoliko drugačno obliko dela kot pa pri drugih oblikah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.