Sestavni del vodenja vsakega podjetja je računovodstvo, saj so dobro organizirane knjige temelj dobrega poslovanja. Ker podjetniki ponavadi nimajo primernega računovodskega  znanja, jih večina ob odprtju podjetja izbere računovodski servis Ljubljana, ki prevzame vodenje njihovih poslovnih knjig in jim svetuje pri sprejemanju poslovnih odločitev, skrbi za ažurno obdelavo podatkov,  računovodski servis pa poleg osnovnih storitev podjetnikom nudi tudi finančne analize, vodenje plačilnega prometa in registra osnovnih sredstev, pripravlja izvršbe za njihove dolžnike in jih redno obvešča o spremembah zakonodaje. Pravila in zakoni, ki urejajo davke in knjigovodstvo, se namreč ves čas spreminjajo in naloga računovodskega servisa je slediti tem spremembam. Na računovodski servis Ljubljana se lahko obrnejo podjetniki, ki potrebujejo svetovanja na področju delovnih razmerij, pri investiranju v osnovna sredstva, izbiri ustrezne banke ali drugega vira financiranja, na področju dohodnine in DDV, ta pa jim svetuje tudi pri optimizaciji davka od dohodka pravnih oseb in dohodnine.

Med storitvami, ki jih računovodski servis nudi je tudi obračun plač in dohodnine, pogodbe o zaposlitvi, podjemne pogodbe in avtorski honorarji ter pomoč pri optimizaciji njihovega poslovanja. Nekateri servisi pa poleg vsega tega ponujajo tudi dopolnjujoče poslovne storitve, mreženje in povezovanje s poslovnimi partnerji ter različna izobraževanja za vsa novoustanovljena podjetja in samostojne podjetnike. Izbira pravega računovodskega servisa podjetjem lahko prihrani veliko denarja, saj zaradi poznavanja računovodske zakonodaje ve, kaj lahko podjetnik umesti med stroške in si s tem olajša davčno osnovo. Ko se odločate za pravega upoštevajte komunikacijo in način obveščanja strank o zakonskih spremembah, prilagodljivost servisa in reference, zelo pomemben pa je tudi jasen način podajanja informacij ter razpoložljivost modernih storitev, kot je e-računovodstvo, program, ki omogoča podjetnikom sprejemanje računovodskih podatkov prek spleta. Dejstvo je, da je računovodski servis Ljubljana naložba za prihodnost podjetja, saj imajo informacije, ki jih podjetnik prejme od računovodskega servisa zelo veliko in pomembno vlogo pri sprejemanju odločitev. Če s trenutnim servisom niste zadovoljni, ga lahko zamenjate kadarkoli, odpovedati morate le pogodbo z obstoječim računovodskim servisom, skleniti pogodbo z novim ter urediti prenos podatkov in dokumentov, ki so last podjetja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.