Poravnava je pogodba. Z njo se dve stranki rešita negotovo medsebojno razmerje. Največkrat ena ali vsaka od strank popusti pri svojih zahtevah v prid medsebojnem izogibanju sporov. Izogibanje sporom je pomembno za dobro in kvalitetno sodelovanje v prihodnosti. Poslovni odnos se s tem nadaljuje, lahko tudi obogati in izboljša. Primerov dobre prakse je veliko, vse kaže da so pogoj za obstoj takšnega načina reševanja medsebojnih razmerji v poslovnem svetu. Največkrat gre pri sporih za zahteve s katerimi se stranki ne strinjata. Stranki se lahko ne strinjata različnih značilnostih medsebojnega razmerja. Največkrat gre za lastnosti medsebojnega razmerja, ki so se v času spremenila predvsem zaradi nenapovedanih vplivov iz okolice oziroma vplivov katere v času sklenitve razmerja ni bilo moč predvideti. Vplivov iz okolice, ki vplivajo na medsebojno razmerje je v vsakdanji praksi veliko. Predstavljajo jih razne aktivnosti, dogodki in vse podobno, kar na takšen ali drugačen način vpliva na lastnosti medsebojnih razmerjih. Glede na značilnosti medsebojnih razmerji, imajo dogodki in aktivnosti v okolici lahko večji ali manjši vpliv. Večji ali manjši vpliv je lahko različen glede na samo medsebojno razmerje, kot tudi težo aktivnost in dogodka iz okolice. Včasih ima vpliv tudi kakšna drugačna stvar, ki ima vpliv na tako medsebojno razmerje kot tudi aktivnost oziroma dogodek iz okolice. Ko stranki spoznata, da zahteve ne bodo izpolnjene na predviden način in v drugih lastnosti, iščeta rešitev. V izogib doseganju pravic po sodni poti, se lahko odločita za popuščanje pri zahtevah.

Takšna pogodba je lahko sklenjena, ko obstoji osnovni sporen ali negotov posel oziroma pravno razmerje, ko stranki želita rešiti negotovost, ko imata stranki poslovno sposobnost. Stranki sta ob sklenitvi takšne pogodbi prepričani v pravilnost svoje odločitve.

V praksi so poravnave dosežene na različne načine, različni so tudi vzroki, ki botrujejo poravnavi. Največkrat gre za odpoved zahtevka, v zmanjšanju dolga, obrestne mere, za podaljšanje roka dobave, izdelave, izpolnitve, privolitev v delno odplačilo ter za razne podobne aktivnosti. Pri tem gre lahko za aktivnosti ene ali več oseb. Ena ali več oseb imajo lahko enake, podobne ali različne zahteve in pravice. Poravnava je vsekakor modra in racionalna odločitev, ki lahko prispeva k boljšemu jutri obeh strank.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.