Detektiv zbira informacije za naročnika in ugotavlja dejstva o posameznih zadevah. Naročniku tudi pomaga pri zaščiti in uveljavljanju njegovih pravic. Torej kakšna znanja in sposobnosti potrebujemo, da postanemo detektiv?

Storitev ki jo zagotavlja privatni detektiv je predvsem obveščenost in zbiranje informacij o pomembnih dejstvih, pomoč in zaščita pri uveljavljanju pravic. Kot izdelek privat detektiv izda poročilo, videoposnetek ali fotografija, torej je to tipična storitvena dejavnost.

Za poklic mora kandidat po Zakonu o detektivski dejavnosti, izpolnjevati določene osebne pogoje, kar se ugotavlja na formalen način z dokazili in s preizkusom znanja. Znanja, ki jih mora obvladati detektiv pa so zelo raznolika, od pravnih in tehničnih znanj do osnov psihologije, komunikacije, kriminalistične taktike, tehnike in metodike.

Razmere za delo so zelo raznolike, večinoma detektiv svoje dela opravlja sam, lahko pa se poveže tudi v skupino. Lahko pa dela v prevoznih sredstvih, v zaprtih prostorih, lahko pa tudi na prostem, Izpostavljen je vsem vremenskim razmeram. Potrebna je stalna koncentracija, delovnik ni določen, saj se moram prilagajati potrebam strank in okolju. Prehrana ni redna, dobra telesna pripravljenost pa je skorja nujnost. Zaradi prilagajanju naročniku pa je lahko odsoten tudi dalj časa, za kar si mora prilagoditi zasebno življenje.

Izobrazba potrebna za opravljanje detektivskega poklica je potrebna vsaj višja ali visoka izobrazba, široka razgledanost, zaupnost v razmerju z naročnikom in prilagodljivost. Zavedati pa se je potrebno, da v Sloveniji ni šole za ta poklic. Usposabljanje poteka individualno po programu detektivske zbornice in s študijem pravne in kriminalistične literature. Usposabljanje je možno pri privatnem detektivu, kot nekakšno neformalno pripravništvo.

Za opravljanje poklica detektiva torej v Sloveniji ni posebnih šol, potrebna pa je predelava literature. Za pridobitev detektivske licence pa je obvezen opravljen program, ki ga organizira podjetniška zbornica in nato uspešno opravljen detektivski preizkus znanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.