Prehod z razredne na predmetno stopnjo v drugi polovici osnovnošolskega izobraževanja predstavlja znaten preskok, ki lahko povzroči tudi kakšne nevšečnosti. V tem času se namreč začnejo pojavljati prve učne težave, saj se otroci začnejo ukvarjati z abstraktnejšimi in zahtevnejšimi učnimi vsebinami. Predvsem naravoslovni predmeti terjajo nekaj več zbranosti in predanosti, posebej zahtevna pa že v osnovni šoli postane fizika. Po drugi strani pa velja, da je prav to obdobje najbolj pomembno za učenčev intelektualni razvoj – v osnovni šoli namreč pridobi temeljna znanja pri posameznih predmetih, tako da je še posebej pomembno, da v tem času kar se da učinkovito osvoji učne vsebine pri vseh predmetih.

Če učenje ne gre, pride do začaranega kroga – nabira se nova in nova učna snov, katere razumevanje pa je seveda še toliko bolj zahtevno, če ni temeljnega znanja od prej. Da se to ne bo zgodilo, poskrbijo inštrukcije fizike za osnovno šolo. Kakovosten inštruktor bo tudi pri učencih, ki jih fizika ne zanima preveč, uspel zagotoviti dovolj trdno osnovno znanje, da tudi v višjih razredih osnovne šole fizika ne bo problem, zelo uporabno pa bo to znanje tudi kasneje v izobraževalni vertikali, saj se vsebina samo še nadgrajuje.

Inštrukcije fizike za osnovno šolo pomagajo pri osvajanju temeljnih fizikalnih vsebin, ki so nujne za razumevanje naprednejše snovi. Učenci se morajo dobro spoznati z merami in enotami, eksperimenti, silami in podobnimi vsebinami, saj se na teh gradi fizika skozi vsa leta izobraževanja. Jasno je torej, da inštrukcije fizike za osnovno šolo niso namenjene le tistim, ki se bojujejo za pozitivne ocene na testih ob koncu šolskega leta ali pa na popravnih izpitih. Priporočljiva je za prav vsakogar, ki želi s trdnim temeljnim znanjem zagotoviti enostavno razumevanje fizike tudi dolgoročno. V takšnih primerih so inštrukcije še toliko bolj učinkovite in neprecenljive, seveda pa lahko prav tako pomagajo tistim, ki želijo videti le pozitivno oceno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.