Category: Pisarna

Računovodski servis Ljubljana

Sestavni del vodenja vsakega podjetja je računovodstvo, saj so dobro organizirane knjige temelj dobrega poslovanja. Ker podjetniki ponavadi nimajo primernega računovodskega  znanja, jih večina ob odprtju podjetja izbere računovodski servis Ljubljana, ki prevzame vodenje njihovih poslovnih knjig in jim svetuje pri sprejemanju poslovnih odločitev, skrbi za ažurno obdelavo podatkov,  računovodski servis pa poleg osnovnih storitev podjetnikom nudi tudi finančne analize, vodenje plačilnega prometa in registra osnovnih sredstev, pripravlja izvršbe za njihove dolžnike in jih redno obvešča o spremembah zakonodaje. Pravila in zakoni, ki urejajo davke in knjigovodstvo, se namreč ves čas spreminjajo in naloga računovodskega servisa je slediti tem spremembam. Na računovodski servis Ljubljana se lahko obrnejo podjetniki, ki potrebujejo svetovanja na področju delovnih razmerij, pri investiranju v osnovna sredstva, izbiri ustrezne banke ali drugega vira financiranja, na področju dohodnine in DDV, ta pa jim svetuje tudi pri optimizaciji davka od dohodka pravnih oseb in dohodnine. (more…)

Originalne kartuše

Zakaj izbrati in uporabljati originalne kartuše? Nekateri ljudje jih izberejo zato, ker jim na splošno bolj zaupajo, saj so originalne in jih priporoča tudi sam proizvajalec tiskalnika. Marsikdo pa ne ve, da je to, da uporabljate originalne in ne nadomestne ali kompatibilne kartuše, pomembno tudi v primeru, da želite pri tiskalniku uveljavljati garancijo. Garancijski pogoji namreč lahko narekujejo, da se garancija upošteva le, če so bile uporabljene originalne kartuše.

V primeru, da je vaš tiskalnik še v garanciji, je najbrž zato smotrno uporabljati prav originalne kartuše, saj boste le tako v večini primerih garancijo tudi uveljavili. Vsekakor si morate ob nakupu tiskalnika prebrati tudi pogoje garancije in preveriti, ali to drži tudi za vaš model. (more…)